Najave

Najava tjednih aktivnosti od 28. lipnja do 4. srpnja 2021.

By 28. 06. 2021. No Comments

Zastupnica Sunčana Glavak u ponedjeljak će sudjelovati u raspravi o mladima i održivom turizmu, u sklopu Konferencije o budućnosti Europe, koja će se održati u Dubrovniku. U ponedjeljak će sudjelovati i na sastanku odbora AFET na kojem će biti održana razmjena gledišta s čelnicima parlamenata zapadnog Balkana te na sastanku odbora ENVI. U utorak će sudjelovati na pripremnim sastancima radnih skupina kluba zastupnika EPP-a na kojima će biti održane pripreme za plenarnu sjednicu. U srijedu će sudjelovati na sastanku kluba zastupnika EPP-a te na pripremnom sastanku zastupnika EPP-a u odborima BECA i ENVI. U četvrtak će sudjelovati na sastanku odbora AFET te sastanku odbora BECA na kojem će biti održana rasprava o tekućim izvještajima koji se odnose na Europski plan za borbu protiv raka. U petak sudjeluje na Mediteranskom poljoprivrednom forumu u Splitu.