Zadaće u Europskom parlamentu

Plenarne sjednice

Tijekom plenarnih sjednica u vijećnicama u Strasbourgu i Bruxellesu zasjeda 705 zastupnika u Europskom parlamentu.

Zastupnici se mogu povezivati u klubove, a prema političkoj pripadnosti članica sam Kluba zastupnika Europske pučke stranke.

Opširnije

Odbor za vanjske poslove (AFET)

U kontekstu sve brojnijih izazova, ali i prilika s kojima se suočavamo izvan Europske unije, 71 član ovog odbora doprinosi definiranju zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a.

Odbor za vanjske poslove prati provedbu te politike, nadzire potrošnju sredstava EU-a namijenjenih za vanjsko djelovanje u svijetu, a odobrenje Odbora potrebno je za međunarodne sporazume koje potpisuje EU.

Odbor za vanjske poslove nastoji osigurati da se sporazumima između EU-a i trećih zemalja zajamče demokracija, vladavina prava i ljudska prava.

Snažno vanjsko djelovanje EU-a ključno je za demokraciju, prosperitet i sigurnost na našem kontinentu.

Sastanci Odbora za vanjske poslove prenose se uživo.

Opširnije

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI)

Sa 81 članom odbor ENVI trenutačno je najveći odbor u Europskom parlamentu, što je dobar pokazatelj i jasan znak kojim se ističe potreba da Europska unija napreduje brže i ambicioznije u borbi protiv klimatskih promjena.

Odbor će, uz ostale političke prioritete kao što je borba protiv pandemije koronavirusa, raditi na izradi zakonodavnog okvira za postizanje ugljične neutralnosti u Europi do 2050. te se zalagati da se europskim građanima predloži ambiciozan „zeleni dogovor” za postizanje prijeko potrebnog prijelaza na zelenije gospodarstvo.

Opširnije

Posebni odbor za vanjsko uplitanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje (INGE)

Posebni odbor Europskog parlamenta osnovan je zbog sve češćih slučajeva vanjskog uplitanja u demokratske procese i institucije u državama članicama Europske unije.

Mandat Posebnog odbora, koji čini 33 članova, traje godinu dana.

Više o nadležnostima Posebnog odbora pročitajte ovdje.

Posebni odbor za borbu protiv raka (BECA)

Osnivanje Posebnog odbora Europskog parlamenta za borbu protiv raka pokazuje važnost borbe protiv raka za budućnost Europske unije.

Mandat Posebnog odbora, koji čini 33 članova, traje godinu dana.

Više o nadležnostima Posebnog odbora pročitajte ovdje.

Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom (DSEE)

Rad Izaslanstva pokriva sve aspekte pristupanja Europskoj uniji, usredotočujući se na funkcioniranje demokratskih institucija, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, zaštitu temeljnih prava, regionalnu suradnju te dijalog Srbije i Kosova.

Nastojimo pomoći našim partnerskim parlamentima da se pripreme za članstvo u EU, pritom imajući na umu da je proces proširenja samo sredstvo za poboljšanje života građana Bosne i Hercegovine i Kosova.

Opširnije

Izaslanstvo za odnose sa Sjedninjenim Američkim Državama (D-US)

Izaslanstva Europskog parlamenta i Kongresa Sjedinjenih Američkih država već 45 godina redovito raspravljaju o pitanjima od zajedničkog interesa.

Opširnije