Najave

Tjedna najava aktivnosti od 8. do 14. veljače 2021.

By 08. 02. 2021. No Comments

Zastupnica Glavak sudjelovat će na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. U utorak će sudjelovati na pripremnom sastanku zastupnika EPP-a u odboru ENVI i na konferenciji EPP-a o budućnosti transatlantskog partnerstva. U srijedu će sudjelovati na sastanku predsjedništva kluba zastupnika EPP-a te voditelja nacionalnih delegacija, a u petak na pripremnom sastanku zastupnika EPP-a u odboru AFET. Na plenarnoj sjednici sudjelovat će u raspravama o strategiji EU za cijepljenje protiv virusa COVID-19, o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajinedemokratskom nadzoru društvenih medija i zaštiti temeljnih prava, budućim izazovima za prava žena u kontekstu 25 godišnjice od Pekinške deklaracije te o homologaciji i distribuciji prozirnih maski. Tijekom tjedna sudjelovat će na sastancima vezanim uz izvještaj o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: Godišnja strategija održivog rasta 2021., za koji je zastupnica Glavak izvjestiteljica EPP-a u odboru ENVI.