Hrvatska

Nasilje nad ženama odgovornost je cijeloga društva

By 22. 09. 2021. No Comments

Svaki tjedan na razini Europske unije oko 50 žena zbog nasilja u obitelji izgubi život.

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava. Žene žrtve nasilja psihički su, tjelesno, spolno i/ili ekonomski zlostavljane, a pandemija koronavirusa pojačala je negativne trendove. Iako je statistika nasilja nad ženama šokantna i zabrinjavajuća, veliki broj nasilničkih djela ostaje neregistriran. Žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika, najčešće strahujući da će tim potezom izazvati nasilnika što će uzrokovati još teže nasilje.

Kako bi se društvo senzibiliziralo za pitanje nasilja nad ženama, Hrvatski je sabor odredio da se 22. rujna obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. S jasnom porukom da se nasilje ne tolerira ni u kakvom obliku te da ono ima kobne posljedice, današnji datum obilježava se u spomen na tri žene koje su ubijene, a jedna teško ranjena, tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom Općinskom sudu.

„Nasilje nad ženama odgovornost je cijeloga društva. Ono se ne smije tolerirati ni opravdavati. To je pitanje o kojem ne smijemo šutjeti. Naša je obaveza govoriti zbog onih koje, u strahu za život, nemaju hrabrosti podići svoj glas. Kvalitetan zakonodavni i institucionalni okvir treba pružati neupitnu zaštitu ženama žrtvama nasilja, uz neizostavnu edukaciju i prevenciju nasilničkog ponašanja“, poručuje zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.

Hrvatska i Europska unija odlučne u namjeri da zaustave nasilje nad ženama

Vlada Republike Hrvatske poduzela je brojne korake u području zaštite žena od nasilja, posebno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona te Zakona o kaznenom postupku, čime je pooštrena zakonska politika kažnjavanja, omogućeno brže procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja te ojačani položaj i prava žrtava.

Hrvatski sabor ratificirao je 2018. godine Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u okviru nastojanja da se ojača zakonski okvir i mehanizmi za prevenciju te strože kažnjavaju nasilnici.

Europska unija također je potpisnica Konvencije Vijeća Europe, a Europska komisija donijela je Strategiju za rodnu ravnopravnost do 2025. godine u kojoj potvrđuje svoju posvećenost prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, zaštiti žrtava i kažnjavanju počinitelja.