Najave

Najava tjednih aktivnosti od 14. do 20. lipnja 2021.

By 14. 06. 2021. No Comments

Zastupnica će u ponedjeljak sudjelovati na prvom sastanku Izaslanstva Europskog parlamenta na Konferenciji o budućnosti Europe. U ponedjeljak i utorak će sudjelovati na sastancima odbora AFET i ENVI, a u utorak i na sjednici odbora INGE na kojoj će biti održano saslušanje o tome kako povijest, kultura i obrazovanje mogu pomoći u borbi protiv dezinformacija. U srijedu će na sjednici odbora BECA sudjelovati u razmjeni mišljenja s predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije, Komisije i država članica o nacionalnim programima suzbijanja raka, a u četvrtak na sastanku EU – BiH parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. U petak je na rasporedu pripremi sastanak zastupnika EPP-a u odboru ENVI te svih EPP-ovih predstavnika na plenarnoj sjednici Konferencije o budućnosti Europe čija će se prva plenarna skupština održati u subotu.